Om tidningen

Västgöta-Bladet är en lokaltidning i Tidaholm i Sverige. Västgöta-Bladet ingår i Hall Media AB och Västgöta-Tidningar, som även ger ut Falköpings Tidning, Skaraborgs Läns Tidning och Skövde Nyheter. År 1905 startades Tidaholms Tryckeri AB med syftet att skapa en lokaltidning för just Tidaholm.

,