Annons

Migrationsdomstolen

Det är Migrationsverket som beslutar i ärenden om uppehållstillstånd, svenskt medborgarskap och andra liknande frågor. Den som får avslag av Migrationsverket kan du överklaga beslutet till migrationsdomstolen. Migrationsdomstolarna är i själva fyra förvaltningsrätter: Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Malmö, Förvaltningsrätten i Göteborg och Förvaltningsrätten i Luleå. Den som inte är nöjd med migrationsdomstolens avgörande, kan överklaga till Migrationsöverdomstolen som överprövar migrationsdomstolarnas avgöranden.