Västgöta-Bladet

Annons

Miljö- och byggnadsnämnden i Tidaholms kommun

Miljö- och byggnadsnämnden i en kommun ansvarar i de flesta kommuner för kommunens myndighetsutövning när det gäller plan- och byggnadsfrågor samt miljö- och hälsoskydd.