Västgöta-Bladet

Annons

Bergtäkter

Bergtäkter och grustäkter är anläggningar där det framställs grus, makadam och andra stenkrossprodukter, för användning inom vägbyggen och vid fyllnadsarbeten i samband med byggen, markberedning, mm.