tagg - Västgöta Bladet
Västgöta-Bladet

Annons

Skog

Skog är ett vittomfattande begrepp som förenklat uttryckt kan sägas beskriva ett större trädbevuxet område.