Annons

Politik

Politik, ett begrepp som avser åtgärder och handlingar som bedrivs inom kommuner, stater, mellan stater och liknande.