Annons

Sveriges Television

Sveriges Television, SVT, är Sveriges stora public service-bolag på TV-sidan. Det är en stiftelse vars ledamöter utses av Regeringen. Ekonomin baseras på de licensavgifter som tittarna betalar.