Västgöta-Bladet

Annons

Tidaholms Energi AB

Tidaholms Energi AB är ett helägt bolag av Tidaholms kommun. Tidaholms Energi AB har även ett dotterbolag som heter Tidaholms Elnät AB. Bolagen leds av politiskt sammansatta styrelser med representanter utsedda av kommunfullmäktige. Bolagens styrelser ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs.