Annons

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som ska vara en länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.