Västgöta-Bladet

Annons

Europeiska Trafikantveckan

Trafikantveckan är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. En kampanj för att motivera till att cykla, gå och använda kollektivtrafik. Alla kommuner är välkomna att delta i kampanjen som sker i september varje år. European Mobility Week är namnet på den europeiska kampanjen som Trafikveckan är en del av.