Västgöta-Bladet

Annons

Suicid

Suicid är ett medicinskt ord för självmord, som cancer för kräfta. Suicidprevention är olika sätt att förebygga eller undvika suicid. Suicidalitet är ett omfattande folkhälsoproblem, såväl i Sverige som övriga världen. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) dör årligen cirka en miljon människor genom självmord globalt sett. (Källa: suicidprev.com)