Västgöta-Bladet

Annons

Småföretag

Som småföretag räknas de som har mellan 10 och 49 anställda och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år. Andra begrepp avseende mindre företag är mikroföretag; de som har färre än 10 anställda och högst 2 miljoner euro i årsomsättning och balansomslutning, samt soloföretag som bara har 1 anställd, ägaren.