Annons

Åtal

Åtal väcks vanligtvis av en åklagare vid domstol. Det benämns ibland som talan vid domstol om ansvar för brott. Vid åtal lämnar åklagaren in en stämningsansökan - ett dokument som sammanfattar förundersökningens gärningsbeskrivning, samt som innehåller uppgifter om berörda parter samt vilka lagrum som åberopas.