Annons

Export

Export beskriver ett lans utförsel och försäljning av varor utanför landets gränser. Bruttonationalprodukten, BNP, påverkas positivt vid ökad export.