Annons

Hatbrott

Hatbrott är när någon utsätter en annan person för brott på grund av deras etniska bakgrund, religion, sexuella läggning eller för att personen är en transperson. Den utsatta behöver inte ha egenskapen utan det räcker om gärningspersonen (den som utför brottet) uppfattar, tror eller anser att personen har det, eller om gärningspersonen anser att den utsatta på något sätt representerar gruppen ifråga. (Källa: brottsrummet.se)